دانلود تحقیق در مورد صنعت روي

دانلود تحقیق در مورد صنعت روي

دانلود تحقیق در مورد صنعت روي

 

لینک دانلود خرید پایین توضیحات

 

دسته بندی:ورد

 

نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت)

 

تعداد صفحه:38

شركت توسعه معادن روي باوجود مشكلا‌تي كه در بازار طي سال‌هاي 83 و اوايل 84 اتفاق افتاده است به همراه شركت‌هاي زيرمجموعه خود از اقبال خوبي در بازار برخوردارند به طوريكه طي 15 ماه اخير، با رشد قيمت هاي جهاني روي، افزايش قيمت 500 تا 700 درصدي را تجربه كردند. به همين مناسبت و با توجه به تعديل و افزايش سرمايه جديد شركت مصاحبه‌اي را با مجتبي گودرزي معاون مالي شركت توسعه معادن روي انجام داديم.
وي در مورد شركت توسعه معادن روي توضيح مي‌دهد توسعه معادن روي ايران با وجود 10 شركت زيرمجموعه 4 شركت بورس و 6 شركت غيربورسي، خدمات سرمايه‌گذاري ارايه مي‌دهد. اين شركت از سال 76 به بعد در مجموع روند رو به رشدي را تجربه كرده است. البته در سال 81 همزمان با افت قيمت جهاني روي به 750 دلا‌ر بر هر تن به صنعت روي كشور آسيب شديدي وارد شد و بر واحدهاي كوچك بيشترين خسارت را داشتند و حتي به انحلا‌ل بعضي شركت‌ها انجاميد ما توسعه معادن روي ايران بنا به موقعيت خود توانست وضعيت خود را تا حدودي تثبيت كند. با افزايش قيمت جهاني ساختار مالي شركت بهبود يافت و توانست با وجو د استقراض مالي بالا‌ و با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد به بازده بيش از بهره بانكي دست يابد و ما توانستيم از اهرم مالي خيلي خوب استفاده كنيم. برآورد بر اين است با توجه به سهام داخل و خارج از بورس ارزش بازار شركت در سال قبل به 600 الي 700 ميليارد تومان رسيد و انتظار داريم كه در سال 84 ارزش بازار توسعه معادن روي به 1000 ميليارد تومان برسد. البته اين ارزش بازار مجموع شركت‌هاي توسعه معادن روي و تابعه آن محاسبه شده و تصور من اين است كه تا پايان سال قيمت هر سهم توسعه معادن روي 1000 تومان را تجربه كند.
با توجه به اينكه توسعه معادن روي ايران آخرين حلقه از رشد‌ سال‌هاي 78 تا 83 بوده و با توجه به شركت‌هاي بازار از مدير مالي توسعه در مورد نوسان‌هاي سهام شركت پرسيدم وي در پاسخ گفت: سهام شركت متاثر از متغير مستقل قيمت‌هاي جهاني است بنابراين آسيب‌پذيري آن نسبت به ساير سهام بر اثر شركت‌هاي بازار كم مي‌باشد. تجربه نشان داده است قيمت سهم متاثر از قيمت‌هاي
LME مي‌باشد و تحت تاثير شركت‌هاي بورس نيست.
با وجود اين سهام توسعه معادن روي همسو با تحولا‌ت بازار و افت و خيز هاي آن نوسان مي‌كند ولي پايداري بيشتري نسبت به اخبار مذاكرات هسته‌اي و ساير مسايل دارد.
معاون مالي توسعه معادن روي پيش‌بيني كرد سهام شركت در 6 ماهه دوم سال 84 با توجه به پيش‌بيني هاي
LME شرايط با ثبات‌تري داشته باشد و قيمت سهام متاثر از قيمت‌هاي جهاني روند صعودي داشته باشد ادعاي من براي قيمت سهام 1000 تومان به همين دليل است.
مجتبي گودرزي دلا‌يل رشد قيمت جهاني را اينگونه توضيح مي‌دهد: به طور كلي هر كالا‌يي براساس عرضه و تقاضا قيمت مي‌خورد و شمش روي هم از اين قاعده پيروي مي‌كند. بر اين اساس مصرف فلز روي در جهان از سال 2000 تا 2004 از 8797 هزار تن به 9732 هزار تن افزايش يافته است. مصرف روي در 3 ماهه اول 84 نسبت به سال 83 رشد خوبي داشته است. بنابراين به نظر مي‌رسد كه گرايش به مصرف اين فلز تقويت شده است. علا‌قه‌مندي براي مصرف اين فلز به دليل مقاومت خوردگي آن بوده كه منجر به استفاده از آن در صنايع اتومبيل‌سازي شده است. همچنين مصرف دارويي اين فلز رو به افزايش است. موسسه بروگ هانت پيش‌بيني مي‌كند در فاصله سال‌هاي 2005 تا 2018 قيمت جهاني بين 1305 تا 1505 دلا‌ر نوسان داشته باشد و من ادعا دارم كه آنها محافظه كارانه حساب كردند پيش‌بيني من 1600 دلا‌ر در هر تن است.
وي در مورد كاهش هزينه‌ها اضافه كرد: از عوامل افزايش قيمت تمام شده تكنولوژي فرسوده و قديمي با كاركرد سنتي است. هزينه ما در واحدهاي توليدي در مواد و دستمزد و سربار ضد صد مي‌شود و سربار هزينه‌هاي غير مستقيم در توليدات كه نمي‌توان به شكل مشخصي در محصول رديابي كرد. بنابراين آنها را با مكانيزمي روي محصولا‌ت تخصيص مي‌دهيم.
در واقع تكنولوژي قديمي و گران استهلا‌ك ماشين‌آلا‌ت را در بر دارد و ضعيف بودن سيستم باعث افزايش مصرف مواد و كندي توليد مي‌شود. در حال حاضر قيمت تمام شده محصولا‌ت ما 15 درصد از استاندارد جهاني بيشتر است. بر اين اساس با كاهش قيمت تمام شده بايد كيفيت را افزايش دهيم كه به همين منظور پروژه
RCR را تعريف كرديم كه افزايش راندمان، ظرفيت و كاهش قيمت تمام شده را هدف اصلي خود قرار مي‌دهد. انتظار داريم تا پايان سال 84 به نتايج خوبي برسيم و 25 درصد پيشرفت در پروژه را داشته باشيم.
گودرزي در مورد استفاده از منابع بازار مالي گفت: بازار منابع را با توجه به اينكه سال 84 سال خريد معادن نامگذاري شده است در جهت طرح‌هاي توسعه استفاده مي‌كنيم. اين منابع براي طرح‌هاي خود و شركت‌هاي زيرمجموعه و اصلا‌ح ساختار مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و سعي بر اين است كه هيچ منبعي را راكد نگذاريم كه البته سال قبل در يك ماه 30 ميليارد ريال وجه اضافه داشتيم و در همين مدت يك ماه اوراق مشاركت خريداري كرديم.
مديرمالي توسعه در مورد معدن انگوران گفت: با معدن انگوران تا تيرماه 1384 قرارداد داريم و با توجه به 80 درصد سهم بازار انتظار مي‌رود